คะแนนสอบ 5/1

23 ธ.ค.

ชื่อ                   8,10

ศราวุธ              6,6
อนุชา               3,7
สรศักดิ์            4,5
กัณเรศ            4,6
ชนกพร           5,8
จุฬาลักษณ์     3,9
สิรัชชา            4,8


พรนภา            5,8
พรพรรณ        4,3
วิมลสิริ            3,6
ศศิมาภรณ์     4,6
ศิริวรรณ         3,6
ศุภรัตน์          4,7
สุจิตรา           4,8
สุดาวดี          4,8
สุธิษา            6,8
ณัฐริกา          6,7
ปวีณา            5,9
มาริษา           6,9
สุนิสา             6,6
คัทรียา          4,7
จันจิรา            5,5
เบ็ญจมาศ     7,6
พนิดา            5,6
กาญจนา       5,6
พิษญาภา     4,7
ลัดดา            4,8
วิชุดา             6,7
จิราวรรณ      6,7
ฐาปนี            6,6
ณฐาพร          4,4
นภาวรรณ      5,7
มินตรา           2,5
โสภิดา           5,7
จีรนันท์          6,8
นภิสรา           3,9

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: