ตัวดำเนินการและนิพจน์

18 ม.ค.

โหลดเอกสาร ตัวดำเนินการและนิพจน์PDF

Advertisements

ประกาศผลสอบกลางภาครายวิชา ภาษา C ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

6 ม.ค.

ขอให้นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเตรียมตัวเพื่อสอบแก้ตัว

ดาวน์โหลด คะแนนสอบกลางภาคภาษาซี

สรุปความรู้ภาษา C

23 ธ.ค.

สรุปความรู้ภาษา C
@ พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1972 โดย เดนนิส ริชชี
@ พัฒนามาจากภาษา B
@ ในช่วงแรกนำมาใช้สร้างระบบปฏิบัติการ Unix
@ หนังสือ The C Programming Language ของเดนนิส และ เบรน ทำให้ภาษา C ได้รับความนิยมอย่างมาก
@ ภาษา C เป็นภาษาพัฒนาแบบ โปรแกรมเชิงโครงสร้าง
@ เป็นภาษามาตรฐาน ทำงานได้ไม่ขึ้นกับ Hardware อ่านเพิ่มเติม

คะแนนสอบ 5/1

23 ธ.ค.

ชื่อ                   8,10

ศราวุธ              6,6
อนุชา               3,7
สรศักดิ์            4,5
กัณเรศ            4,6
ชนกพร           5,8
จุฬาลักษณ์     3,9
สิรัชชา            4,8

อ่านเพิ่มเติม

ตัวแปรและชนิดของข้อมูล

21 ธ.ค.

ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C สิ่งที่ต้องเรียนรู้คือ การทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตัวแปรและชนิดของข้อมูล รวมถึงความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างข้อมูลในแต่ละชนิด

ดาวโหลดเอกสารด้านล่าง

Download >> ตัวแปรและชนิดของข้อมูล (POWER POINT 2007)

Download >> ตัวแปรและชนิดของข้อมูล (Power Point 1997- 2003)

โครงสร้างภาษา C

9 ธ.ค.

โครงสร้างของภาษา C

             ในโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา C ทุกโปรแกรมจะมีโครงสร้างการพัฒนาไม่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วนหลัก ๆ โดยที่แต่ละส่วนจะมีหน้าที่แตกต่างกัน

1. ส่วนของเฮดเดอร์ไฟล์ (Header File or Processing Directive) ส่วนนี้จะมีจุดสังเกตที่สำคัญคือจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย # เสมอ การทำงานของคอมไพเลอร์จะทำงานในส่วนนี้เป็นส่วนแรก ในส่วนนี้เป็นส่วนที่เก็บไลบรารีมาตรฐานของภาษา C ซึ่งจะถูกดึงเข้ามารวมกับโปรแกรมในขณะแปลภาษาโปรแกรม (Compile) โดยใช้คำสั่ง
# include ซึ่งสามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ คือ
อ่านเพิ่มเติม

ลงชื่อนั่งเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

1 พ.ย.

เข้าไปกรอกข้อมูล ที่นี่

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGlwZ0stNjBYRmtRZEg1TzlYblVhMlE6MQ